YOBBER BLOGG

Forskning: Svenskar matchas fel - högutbildade men inkompetenta

Posted by Yobber on 2014-okt-07 13:21:22

Forskningsinstitutet Ratio menar i en rapport att Sverige fått problem med att okvalificerade jobb utförs av personer med högre utbildning än vad jobben kräver. Endast hälften av alla anställda i Sverige­ är korrekt matchade, både vad gäller utbildningslängd och inriktning på utbildning.

Read More

Topics: forskning, matchning, utanförskap, kompetensförsörjning