YOBBER BLOGG

Rekryteringsmetod förblir arbetsgivarnas akilleshäl inom alla branscher

Posted by Brita Klingberg on 2016-apr-26 14:00:11

Resultatet av Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2016 visar att svenska företag fortsättningsvis har som största utmaning att hitta rätt folk att anställa. Ingen nyhet. Med digitaliseringen kommer dock nya aspekter fram, som ställer nya krav på rekryteringen.

Read More

Topics: undersökning, rekryteringsprocessen, Rekryteringsenkäten

Guldklockor för trogen tjänst ur tid - 86 % av jobbsökare vill byta karriär

Posted by Peter Röseberg on 2016-feb-19 13:30:00

Traditionen med guldklocka för lång och trogen tjänst går sannerligen ur tid nu när 86 procent av jobbsökare som redan har anställning aktivt letar efter jobb utanför sitt nuvarande område. Det visar en undersökning som jobbsiten Indeeds undersökningsenhet, Indeed Hiring Lab, genomfört.

De analyserade data från över 430 000 användare och såg att en stor del av jobbsökarna letar efter nya jobb utanför sitt nuvarande fält. Indeeds undersökning visade också att 60 procent letar nytt jobb helt utan att söka något inom sitt nuvarande område.

Read More

Topics: undersökning, trender, beteende

Fler använder psykologiska tester vid rekrytering

Posted by Peter Röseberg on 2016-feb-16 11:22:23
 
Allt fler som söker jobb får göra olika psykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. I en undersökning som Novus gjorde på uppdrag av tidningen Kollega förra året hade drygt fyra av tio fått göra personlighetstest när de sökte jobb. För lite högre positioner, så som olika chefspositioner, är det snarare en regel än ett undantag att man testas innan man erbjuds en anställning.
Read More

Topics: undersökning, trender, personlighetstest

Undersökning: Delade meningar om rekryteringsprocessen

Posted by Yobber on 2015-jan-16 12:14:42

Undersökningsföretaget Mistat genomförde ifjol en undersökning på uppdrag av Yobber där 450 arbetsgivare och arbetssökande fick ge sin syn på rekryteringsprocessen. Här följer en sammanfattning av resultatet.

Read More

Topics: cv, undersökning, rekrytering

8 av 10 företag rekryterar via nätverk och kontakter

Posted by Yobber on 2014-okt-07 13:18:47

Svenskt Näringsliv genomför vartannat år en rekryteringsenkät för att kartlägga företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft. 

Read More

Topics: informell rekrytering, undersökning

500 företagsledare: Personlighet viktigast vid rekrytering

Posted by Yobber on 2014-okt-07 13:12:55

Utbildningsföretaget Hyper Islands undersökning med över 500 företagsledare över hela världen inom teknik och kommunikation visar att personligheten är den enskilt värdefullaste egenskapen vid en rekrytering.

Read More

Topics: personlighet & talang, undersökning, hållbar rekrytering