YOBBER BLOGG

Nya regler för rekrytering med digitaliseringen

Posted by Brita Klingberg on 2016-maj-10 08:30:00

Att värderingar mellan en yngre och äldre generation skiljer sig åt är inget nytt. Men det höga tempot av den tekniska utvecklingen gör att det finns anledning att tro att skillnaderna är större än någonsin. 

Generation Z, personer födda från 1994 och framåt, har alltid haft tillgång till internet. De ställer häga krav på flexibilitet och tillgänglighet, ser inga begränsingar i avstånd eller tid och de är dina framtida anställda.

Read More

Topics: trender, Generation Z,, tips, Millenials

Tips för en lyckad videorekrytering

Posted by Peter Röseberg on 2016-feb-10 09:51:29

I DN den 14 januari lyfts videointervjuer fram som vägen till framtidens rekryteringar. Den populära restaurang-kedjan Urban Delis vd Johannes Andvaller berättar i artikeln om deras erfarenheter av videorekrytering och varför de behövde tänka nytt.

Read More

Topics: personlighet & talang, cv, tips