YOBBER BLOGG

Rekryteringsmetod förblir arbetsgivarnas akilleshäl inom alla branscher

Posted by Brita Klingberg on 2016-apr-26 14:00:11

Resultatet av Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2016 visar att svenska företag fortsättningsvis har som största utmaning att hitta rätt folk att anställa. Ingen nyhet. Med digitaliseringen kommer dock nya aspekter fram, som ställer nya krav på rekryteringen.

Read More

Topics: undersökning, rekryteringsprocessen, Rekryteringsenkäten

Det svenska företag eftersöker mest är INTE utbildning

Posted by Peter Röseberg on 2016-mar-29 14:51:31

I årets rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv befästs bilden av en arbetsmarknad i genomgripande förändring. Främsta orsaken? Digitaliseringen.

Men hur påverkas vår syn på kompetens i takt med den snabba teknikutvecklingen?

Read More

Topics: matchning, rekrytering, Rekryteringsenkäten