YOBBER BLOGG

Fler använder psykologiska tester vid rekrytering

Posted by Peter Röseberg on 2016-feb-16 11:22:23
 
Allt fler som söker jobb får göra olika psykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. I en undersökning som Novus gjorde på uppdrag av tidningen Kollega förra året hade drygt fyra av tio fått göra personlighetstest när de sökte jobb. För lite högre positioner, så som olika chefspositioner, är det snarare en regel än ett undantag att man testas innan man erbjuds en anställning.
Read More

Topics: undersökning, trender, personlighetstest

2 miljoner människor KAN ha fel - "Myers-Briggs är värdelöst"

Posted by Brita Klingberg on 2016-feb-05 08:30:00

Världens förmodligen mest använda personlighetstest, Myers-Briggs, får hård kritik av forskare vid University of Pennsylvania i USA. Adam Grant, som studerat testet, hävdar att de karaktärsdrag som studeras i testet varken leder till ”information om huruvida en person skulle må bra i en viss situation, hur vederbörande skulle klara ett visst jobb eller hur lycklig man skulle bli i ett äktenskap med en viss partner.” 

Read More

Topics: forskning, personlighetstest