YOBBER BLOGG

Snabbmatskedjan Vigårda testar videorekrytering med Yobber

Posted by Brita Klingberg on 2016-dec-01 14:31:51

Kritiken mot Arbetsförmedlingen och frustration både hos arbetsgivare och jobbsökare gör att allt fler svenska startupbolag nu riktar sig mot arbetsmarknaden med nya innovationer. Trenden är att frångå den traditionella rekryteringsprocessen och hitta nischade lösningar som löser bransch- och eller tjänstespecifika problem. Med behovet att kunna fokusera på serviceblick och rätt attityd tidigt i rekryteringen valde F12-gruppens snabbmatskedja Vigårda att testa videorekrytering med Yobber.

Read More

Topics: matchning, videorekrytering, Vigårda

”Det är attityden dumbom” – småföretagarnas matchningsproblem i ny undersökning

Posted by Brita Klingberg on 2016-nov-18 11:58:18

Det största tillväxthindret för svenska småföretag är varken konkurrens eller höga arbetsgivarkostnader. Det största hindret är att hitta rätt personer att anställa. Med 5 000 företagare som enkätdeltagare och djupintervjuer bekräftar Företagarnas Småföretagsbarometer för andra året i rad rekryteringsbehovet som största tillväxthindret.

Read More

Topics: matchning, Företagarna, ungdomar

Bra betyg - värdelösa i det moderna samhället?

Posted by Peter Röseberg on 2016-apr-21 12:59:37

Toppbetyg från ett Ivy League-universitet, listan med USAs bästa skolor, och sedan få sparken från det första jobbet efter drygt ett år? Detta har hänt Natalie, som berättar i New York Post om att hon önskade att att lära sig social kompetens ingick i universitetets läroplan.

Read More

Topics: matchning, rekrytering, Millenials

Det svenska företag eftersöker mest är INTE utbildning

Posted by Peter Röseberg on 2016-mar-29 14:51:31

I årets rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv befästs bilden av en arbetsmarknad i genomgripande förändring. Främsta orsaken? Digitaliseringen.

Men hur påverkas vår syn på kompetens i takt med den snabba teknikutvecklingen?

Read More

Topics: matchning, rekrytering, Rekryteringsenkäten

Forskning: Personlighet viktig på en individualiserad arbetsmarknad

Posted by Brita Klingberg on 2015-jan-16 12:13:56

Gunnar Gillberg, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har bland annat i Nordiska Ministerrådet pratat om att den ökade individualiseringen har gjort det svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Yobbers grundare Wanja Otterud tror att möjligheterna kan öka med nya rekryteringstjänster som belönar personlighet och personliga egenskaper.

Read More

Topics: forskning, matchning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad

Forskning: Svenskar matchas fel - högutbildade men inkompetenta

Posted by Yobber on 2014-okt-07 13:21:22

Forskningsinstitutet Ratio menar i en rapport att Sverige fått problem med att okvalificerade jobb utförs av personer med högre utbildning än vad jobben kräver. Endast hälften av alla anställda i Sverige­ är korrekt matchade, både vad gäller utbildningslängd och inriktning på utbildning.

Read More

Topics: forskning, matchning, utanförskap, kompetensförsörjning

Effektivare rekrytering vs vallöften

Posted by Wanja Otterud on 2014-jun-23 16:20:26

2013 anmäldes cirka 669 000 tjänster enbart till Arbetsförmedlingen, med i snitt 20 sökande till varje tjänst och rekrytering – motsvarande 13,4 miljoner ansökningar. Dessutom har antalet ansökningar ökat i och med att Arbetsförmedlingen kräver att arbetssökande redovisar sina aktiviteter.

Read More

Topics: personlighet & talang, cv, matchning, rekrytering, arbetsmarknad