YOBBER BLOGG

Forskning: Personlighet viktig på en individualiserad arbetsmarknad

Posted by Brita Klingberg on 2015-jan-16 12:13:56

Gunnar Gillberg, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har bland annat i Nordiska Ministerrådet pratat om att den ökade individualiseringen har gjort det svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Yobbers grundare Wanja Otterud tror att möjligheterna kan öka med nya rekryteringstjänster som belönar personlighet och personliga egenskaper.

Read More

Topics: forskning, matchning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad

Forskning: Svenskar matchas fel - högutbildade men inkompetenta

Posted by Yobber on 2014-okt-07 13:21:22

Forskningsinstitutet Ratio menar i en rapport att Sverige fått problem med att okvalificerade jobb utförs av personer med högre utbildning än vad jobben kräver. Endast hälften av alla anställda i Sverige­ är korrekt matchade, både vad gäller utbildningslängd och inriktning på utbildning.

Read More

Topics: forskning, matchning, utanförskap, kompetensförsörjning

Hållbar rekrytering - mer än bara matchning av kompetens

Posted by Peter Röseberg on 2014-aug-13 17:08:00

Under sommarens Almedal-vecka pratade RATIO på ett seminarium i ESF-rådets regi om hur en fungerande matchning mellan arbetsgivare och jobbsökande blivit ett av vårt samhälles största problem och utmaningar. Samtidigt försvinner människan bakom cv:et alltmer när rekryteringssystem och robotar filtrerar ansökningar i jakten på sökord och fraser som ska avslöja rätt kompetens och person.

Read More

Topics: cv, hållbar rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmarknad