YOBBER BLOGG

Så hittar du de dolda talangerna

Posted by Brita Klingberg on 2016-feb-08 10:10:39

I Metro den 19 januari tipsar Linus Zackrisson arbetsökande om hur man hittar tjänsterna som inte utannonseras, de så kallade ”dolda jobben”. Istället för att utannonsera tjänsten på ett formellt sätt skannar chefer sitt eget och de anställdas nätverk efter personer som passar för tjänsten. Eller vänder sig till en rekryteringsfirma.

Read More

Topics: informell rekrytering, sociala medier

8 av 10 företag rekryterar via nätverk och kontakter

Posted by Yobber on 2014-okt-07 13:18:47

Svenskt Näringsliv genomför vartannat år en rekryteringsenkät för att kartlägga företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft. 

Read More

Topics: informell rekrytering, undersökning