YOBBER BLOGG

Dina sommarjobbare har kortare fokuseringsförmåga än guldfiskar

Posted by Brita Klingberg on 2016-mar-10 13:17:41

Generation Z, personer som föddes från mitten eller slutet av 1990-talet, är ungdomarna som nu rekryteras till årets sommarjobb. 

Read More

Topics: forskning, trender, beteende, sommarjobb

2 miljoner människor KAN ha fel - "Myers-Briggs är värdelöst"

Posted by Brita Klingberg on 2016-feb-05 08:30:00

Världens förmodligen mest använda personlighetstest, Myers-Briggs, får hård kritik av forskare vid University of Pennsylvania i USA. Adam Grant, som studerat testet, hävdar att de karaktärsdrag som studeras i testet varken leder till ”information om huruvida en person skulle må bra i en viss situation, hur vederbörande skulle klara ett visst jobb eller hur lycklig man skulle bli i ett äktenskap med en viss partner.” 

Read More

Topics: forskning, personlighetstest

De (enda) två kriterier arbetsgivare bedömer vid första mötet

Posted by Brita Klingberg on 2016-feb-04 10:00:00

Forskare vid Harvard-universitetet i USA har i 15 år studerat ”första intryck” och hävdar att vi människor överlag tittar efter de här två kvaliteterna när vi möter nya människor:

Read More

Topics: forskning, rekrytering, beteende

Forskning: Personlighet viktig på en individualiserad arbetsmarknad

Posted by Brita Klingberg on 2015-jan-16 12:13:56

Gunnar Gillberg, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har bland annat i Nordiska Ministerrådet pratat om att den ökade individualiseringen har gjort det svårare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Yobbers grundare Wanja Otterud tror att möjligheterna kan öka med nya rekryteringstjänster som belönar personlighet och personliga egenskaper.

Read More

Topics: forskning, matchning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad

Forskning: Svenskar matchas fel - högutbildade men inkompetenta

Posted by Yobber on 2014-okt-07 13:21:22

Forskningsinstitutet Ratio menar i en rapport att Sverige fått problem med att okvalificerade jobb utförs av personer med högre utbildning än vad jobben kräver. Endast hälften av alla anställda i Sverige­ är korrekt matchade, både vad gäller utbildningslängd och inriktning på utbildning.

Read More

Topics: forskning, matchning, utanförskap, kompetensförsörjning