YOBBER BLOGG

”Det är attityden dumbom” – småföretagarnas matchningsproblem i ny undersökning

Posted by Brita Klingberg on 2016-nov-18 11:58:18

Det största tillväxthindret för svenska småföretag är varken konkurrens eller höga arbetsgivarkostnader. Det största hindret är att hitta rätt personer att anställa. Med 5 000 företagare som enkätdeltagare och djupintervjuer bekräftar Företagarnas Småföretagsbarometer för andra året i rad rekryteringsbehovet som största tillväxthindret.

Read More

Topics: matchning, Företagarna, ungdomar