YOBBER BLOGG

Tips för lyckad rekrytering med videoansökningar!

Posted by Peter Röseberg on 2017-maj-08 15:55:09
Find me on:

Få ut mer av högen med ansökningar.

Video i rekrytering är en trend just nu. Men video kan användas på en rad olika sätt i en rekryteringsprocess. På Yobber har vi funnit att störst värde för våra kunder har video och inspelade intervjuer när de bygger på en strukturerad intervjumall där du som rekryteringsansvarig ställt frågorna. Jobbsökare är idag vana att göra videoansökningar främst inom serviceintensiva branscher, där arbetsgivarna vill fokusera på personlighet, inställning till jobbet och ambitioner. När du använder videointervjuer i ditt urvalsarbete ger de dig möjligheten att tidigare få en uppfattning om kandidaten kommer passa in i rollen och trivas i den företagskultur som råder hos just er.   

Låter det intressant? Då kan jag tipsa om vår guide med tips från våra kunder eller ett kort case om hur en av våra ICA-handlare gick från papperansökningar till videoansökningar.


YOBB-0102-ICA-10-tips-blogg-bild.jpg

En strukturerade (video-)intervju och ett personligt möte – när du vill!

Med en strukturerad intervju kan du bedöma alla kandidater utifrån exakt samma förutsättningar och frågeställningar. Forskning visar att den strukturerade intervjun bättre förutsäger arbetsprestation i jämförelse med en ostrukturerad intervju (alltså den intervju vi vanligen gör över ett bord). Vinsten av en strukturerad intervju är en väsentligt högre träffsäkerhet vid bedömningen av kandidaterna. Dessutom säkerställer du att alla kandidater hanteras så rättvist som möjligt, vilket minskar risken för diskriminering av kandidater. I en strukturerad intervju ställs samma frågor till alla kandidater som inter­vjuas. Utrymmet för följdfrågor och dialog är starkt begränsad. Ur ett socialt perspektiv kan dock den strukturerade intervjun och dess samtalsmall upplevas som stel. Men flyttas metoden till ett digitalt sammanhang i form av en videointervju, uteblir den obekväma sociala situationen och fördelarna maximeras, både för kandidat och rekryterare.

 

Kalla rätt personer till intervju med ett träffsäkrare urvalsarbete

Videointervjuer kan användas på en rad olika sätt. Antingen för att göra ett första urval där alla som söker får spela in sina svar, eller i ett andra urval där kandidater med rätt erfarenheter får visa prov på sin personlighet och servicevilja. I dessa fall har dock båda användningarna samma syfte, att du tidigt ska få prov på personlighet, engagemang och driv. Och när du vet vem kandidaten är och hur den svarar, så får du snabbt och enkelt en bättre uppfattning om vem du bör kalla till en ytterligare intervju.

Urvalsprocess med Yobber-1.png

Exempel på urvalsprocess med Yobber: För att få bästa möjliga helhetsbild av en kandidat direkt i ansökan, använder du videointervjun tillsammans med cv och urvalsfrågor i Yobber. Frågorna till den strukturerade videointervju bestämmer du själv utifrån tjänst och kvalifikationer. Ta del av tio tips för hur du lyckas med en strukturerad videointervju.

 

Fördelarna med videoansökningar i urvalsarbetet är många:

  • De ger alla som söker samma chans att presentera sig
  • De höjer kvalitén och omfattningen på bedömningsunderlaget
  • De ger dig möjlighet att upptäck talang och potential som andra missat
  • De ser till så du får motiverade kandidater, som verkligen vill ha jobbet
  • De gör så att du lättare kan matcha er företagskultur med rätt kandidat
  • De ger en bild av både formell kompetens och personlighet
  • De ger alla fördelar med en strukturerad intervju och möjlighet att jämföra 
  • De gör det lättare att involvera fler i rekryteringsprocessen
  • Utvärdera videoansökningarna när och varifrån det passar digNyfiken på att testa ny metod vid nästa rekrytering?

Det finns alltför många talangfulla, härliga och fantastiska människor därute som lätt kan missas om man börjar med att fokusera på ett namn, en högskoleutbildning eller tidigare arbetsplatser. Att utvärdera en ny metod såsom strukturerade videointervjuer för att lyfta människan bakom papperet tidigare, behöver varken vara komplicerat eller svårt.

Har ni redan idag en inarbetad process med verktyg och rutiner som fungerar bra? Då kan Yobber istället bli ett snabbt och effektivt komplement för tjänster där personlighet och inställning till jobbet är viktigare än erfarenhet och utbildning. Börja med att ladda ner vår gratis guide med tips för hur du lyckas med video i din rekrytering och fundera på hur du vill förändra just er rekryteringsprocess. Ta sedan en förutsättningslös kontakt med oss på Yobber så hjälper vi dig!

Lycka till!

 Yobber_devices.png

 

wonderful-1.png

 


 

Topics: strukturerad intervju, videointervjuer, videoansökningar, urvalsarbete