YOBBER BLOGG

Koppla upp dig – och håll dig uppkopplad. Så tar du din employer branding till nästa nivå

Posted by Peter Röseberg on 2016-okt-24 09:24:35
Find me on:

Idag är det mer regel än undantag för de flesta av oss att alltid vara uppkopplad och tillgänglig - dygnet runt, året runt. Internetrevolutionen och tillkomsten av sociala medier har dessutom förändrat vårt sätt att söka nya anställningar, hur vi engagerar oss i vårt arbete och hur vi utvärderar våra arbetsgivare. I den nya digitala tidsåldern innebär det här även en förändring av hur arbetsgivarens varumärke marknadsförs och hur det uppfattas. Att hitta nya verktyg, strategier och metoder för att särskilja ditt företag från andra för att nå ut till nya arbetskraftsförmågor har blivit mycket svårare.


Undersökningar visar att så mycket som 75% av arbetskraften kan betraktas som passiva, dvs de har anställning och söker inte nytt arbete. Därför behövs det en ny och dynamisk strategi för att få fler kandidater att knyta an till ditt företag. Med ett starkt och aktiv varumärke attraherar du både passiva talanger och aktiva arbetssökande utan att ständigt behöva publicera platsannonser.

 

Att hitta och behålla talanger är den stora utmaningen

  • Det råder brist på kompetent arbetskraft; när vakanta platser blir svåra att fylla och istället övergår till att bli permanent vakans, blir konsekvensen på kort sikt lägre sysselsättningsgrad och tillväxt. På längre sikt uteblir nödvändiga investeringar som behövs för att öka konkurrenskraft och tillväxt.
  • Vakanta platser kan i många fall endast fyllas genom kraftig höjda löner som lockar personal från andra sektorer. Det leder till ökade omkostnader för företagen och minskade vinster på kort sikt. På längre sikt urholkas konkurrenskraften på grund av svagare investeringstakt och tillväxt.
  • Brist på kunskap och erfarenhet bland anställda leder till sämre kundservice och kvalitet, och skapar en mängd andra HR utmaningar.
  • Hög personalomsättning begränsar förmågan att leverera en genomgående hög kvalitet.
  • Hög personalomsättning leder direkt till högre kostnader för rekrytering och utbildning. Bland befintlig personal ökar arbetsbelastningen och färre får tid till kompetensutveckling.

 

Arbetssökande vill veta vad företaget har för väderingar

Kunder och kandidater börjar bygga upp sin egen bild av vad företagen egentligen står för i stället för att bara acceptera vad som sägs. Potentiella kandidater letar efter lämpliga arbetsgivare, de gör sin hemläxa noggrant och försöker ta reda på allt de kan för att skapa sig en bild av företaget innan de påbörjar en eventuell anställning. För att få kontakt med dem måste företagen alltså finnas på de ställen där potentiella kandidater letar efter information. Än mer viktigt är att här måste de kunna visa varför just deras arbetsgivarvarumärke är annorlunda, relevant och varför det ska övervägas som ett alternativ för kandidaten.

En undersökning från CareerArc som genomfördes 2015 konstaterade att 75 procent av alla arbetssökande överväger om företagets varumärke som arbetsgivare överensstämmer med deras värderingar innan de skickar in sin jobbansökan. För alla företag som medvetet har utvecklat ett starkt varumärke, är detta musik för öronen. Men om du tillhör dem som kämpar för att hitta ett sätt att attrahera nya medarbetare, är det förmodligen lite nedslående.

 

Varumärkesarbete är inte längre bara för marknadsförare

Som arbetsgivare måste man vara uppmärksam på hur deras arbetssökande uppfattar arbetsgivarvarumärket på samma sätt som de måste vara medvetna om hur kunder uppfattar varumärket. I många fall kan det även vara samma personer.  Därför kan det vara viktigare än någonsin för HR att lära av och ta efter marknadsavdelningen. Att använde nya, moderna marknadsföringsmetoder kan vara avgörande för att säkerställa att de är på rätt plats för att attrahera arbetssökande med rätt kompetens.

Potentiella anställda interagerar ständigt med ditt varumärke precis på samma sätt som företagets kunder. De följer företaget på olika sociala medier, de tar del av information på hemsidor och är engagerade i varumärket och andra relationsbyggande aktiviteter.

Det finns en mängd olika kommunikationskanaler som kan ha en inverkan på hur konsumenter uppfattar ett företag. Hur de uppfattar företaget kan vara den avgörande skillnaden när det gället att få de bästa talangerna att välja ditt företag istället för dem som söker men som kanske inte genuint uppskattar organisationen. Ett välfungerande företag förstår att arbetsgivarvarumärket en viktig framgångsfaktor när det gäller företagets möjlighet att rekrytera de bästa förmågorna.

 

Använd dina anställda för att sprida företagets värderingar

Det kräver resurser och ansträngningar för att engagera de bästa framtida medarbetarna. Genom sociala medier, word of mouth och traditionell marknadsföring kan företaget ta hjälp av sina anställda för att bygga ett attraktivt varumärke. Ett bra sätt att nå ut till nya potentiella medarbetare är att engagera nuvarande anställda på företaget. Ge dem möjlighet att dela vad som händer internt, hur det är att arbeta för sina arbetsgivare, och inkludera andra relevanta insikter för att nå ut till kontakter, vänner, familj, etc.

 

Var konsekvent i din närvaro i sociala medier

En viktig kanal för HR team när det gäller att utveckla arbetsgivarvarumärket, är genom sociala medier - organisationen kan använda dem för att främja, dela och sprida information om företag, jobberbjudanden och företagets kultur. Sociala medier är ett bra verktyg för att upprätthålla en konversation med kandidater för att förstå hur de tänker och samtidigt tillhandahålla information i ett format som de kan relatera till.

Det viktigt att upprätthålla en konsekvent närvaro på nätet - precis som det är viktigt att marknadsföringsmaterial är enhetligt, är det av största vikt att HRs närvaro på sociala medier stämmer överens med företagets språk, grafisk utseende och tonläge. Framtida medarbetare, precis som kunder, är snabba på att genomskåda om företaget utger sig för att vara något de inte kan leva upp till.

Läs mer: ICA Maxi Enköping introducerar videointervjuer, MED videoNya rekryteringsmetoder kan attrahera fler och mer kompetenta arbetssökande

Mobila enheter och videoanvändning är ett effektivt hjälpmedel för HR när de vill få stor spridning och vill nå ut till många potentiella kandidater för att visa hur det ser ut på arbetsplatsen. Med videokanaler som YouTube och Vimeo kan man erbjuda lättillgänglig information som hjälper arbetssökande att fatta ett välgrundat beslut. Här kan det vara bra om HR samarbetar med andra avdelningar för att säkerställa att arbetssökande har tillgång till information som kan vara avgörande för deras beslut.

Många företag står inför stora utmaningar när det gäller att skapa bättre förutsättningar för att kunna rekrytera rätt kompetens. Allt fler väljer därför att ersätta traditionella rekryteringsmetoder med nya, moderna sätt att attrahera större, bredare och mer kompetent rekryteringsunderlag. Traditionella företag publicerar platsannonser. Framgångsrika företag jämställer arbetssökande med sina kunder – de vill veta vad företaget står för innan de söker en anställning.

Läs mer: Två viktiga faktorer för att göra jobbsöket tillgängligt i mobilen 

 

5 viktiga frågor om ditt företags arbetsgivarvarumärke

Att differentiera ditt arbetsgivarvarumärke är ett effektivt sätt som ger fördelar gentemot konkurrenterna. Här är fem frågeställningar om ditt företags arbetsgivavarumärke som du behöver ställa dig själv:

1. Varför skulle någon vilja arbeta för dig?

2. Hur stor andel av dina chefer har fått utbildning i hur man levererar varumärkesupplevelse?

3. Hur uppfattar anställda och arbetssökande ert arbetsgivarvarumärke?

4. Vilken nivå av synlighet har du?

5. Hur stor andel av dina anställda skulle rekommendera ditt företag som ett bra ställe att arbeta på?

 

Om Yobber

Yobber är ett nytt sätt att föra samman arbetsgivare och jobbsökande som ger arbetssökanden möjligheten att vara mer än bara ord på ett papper i en hög av anonyma ansökningar. Strukturerade videointervjuer ger arbetsgivare möjligheten att validera både personlighet och kompetens redan vid första ansökningstillfället. Det är ett rationellt sätt att på kort tid hantera hundratals ansökningar som innebär minskade ledtider, administration och kostnader. Men framförallt är det ett verktyg som ger alla arbetssökande en ärlig chans i urvalsprocessen. Ingen behöver längre riskera att försvinna bakom alla orden i ett CV utan kan nu visa sin personlighet, sina ambitioner och göra sin röst hörd. Det höjer värdet på en jobbansökan och gör den mer rättvis för både arbetsgivare och arbetssökare.

Ta reda på mer om hur du kan arbeta med digitala videointervjuer på ett sätt som kompletterar företagets nuvarande processer och rutiner.


 

Topics: personlighet & talang, sociala medier, Employer Branding