YOBBER BLOGG

Så hittar Parken Zoo 200 sommarjobbare på 20 dagar

Posted by Brita Klingberg on 2017-okt-26 15:03:25
Find me on:

Inför sommarsäsongen 2017 valde Parken Zoo i Eskilstuna att tacka nej till externa rekryteringstjänster och istället satsa på ett internt rekryteringsteam. I sitt arbete med att vaska fram årets sommarjobbare använde parken videoansökningar och gruppintervjuer i jakten på aktörer, djurvärdar, entrévärdar och varuspelsbitränden. Resultatet blev en succé med 70% återanställningsbarhet och 400 timmar i insparad arbetstid.


 

Sommar_parken_zoo.jpg

Bild från Parken Zoo.

Varje år tar Parken Zoo emot en kvarts miljon gäster, något som ställer höga krav på bemötandet hos de drygt 200 sommarjobbarna som bemannar de 15 arbetsstationerna. Varje vårvinter, när rekryteringen drar igång söker sig över tusen ungdomar i 16 - 19-årsåldern till den populära arbetsplatsen – för vad kan vara bättre, än att få jobba bland djur, tivoli och glada människor under härliga sommardagar! 

I och med nya ägare av parken 2016 kom bland annat direktiv om satsningar på utökad säsong och krav på effektivitet, något som sedan dess lett till genomgående förändringar i parkens hela organistation. – Mycket är nytt i parken idag, berättar Camilla Delac, marknadschef på Parken Zoo AB i Eskilstuna.


Högt söktryck, unga människor och kort tid

Genom att förändra sin rekryteringsprocess ville parken uppnå effektivare arbetsflöden och öka träffsäkerheten under en period av väldigt högt söktryck.

Den tidigare rekryteringsprocessen var mödosam och mycket tidskrävande. Struktur saknades för att kunna ta emot stora volymer ansökningar och det upplevdes problematiskt att få en översyn av processen.

I frågan om träffsäkerhet, att hitta rätt person att anställa, var erfarenheten att det var hopplöst att ur 1000 ansökningar med cv och brev, urskilja en ”Parken Zooare”, som är av ringa ålder och saknar arbetslivserfarenhet. – Vi upplever att cv och brev gör det svårt för ungdomar att ta sig fram i en rekrytering. Vi letar efter ungdomar som har en positiv framtoning och rätt inställning, det hittar vi inte i handlingarna, säger Camilla.

 

Värdefull intern rekryteringskompetens får komma till sin rätt

Genom åren har Parken Zoo använt sig av olika leverantörer och stöd i rekryteringen. Efter att förra årets sommarrekytering inte gått något vidare tyckte Camilla och kollegorna att det var dags att ta saken i egna händer. – Vi som har jobbat här länge vet vad vi letar efter och vi märker snabbt vem som passar var i parken. Så vem är egentligen bäst lämpad att identifiera en ”Parken Zooare”, tänkte jag, om inte vi själva, berättar Camilla.

 Yobber-devices-videointervju-blogg.png

Videoansökningar – som en skänk från ovan

Valet av rekryteringsverktyg föll på Yobber på grund av möjligheten att arbeta med strukturerade videointervjuer och videoansökningar. Sedan tidigare använde parken gruppintervjuer som ett nästa steg i processen och kombinationen av de två kändes som hand i handske, en perfekt kombination för ett kvalitativt och effektivt urvalsarbete med fokus på både individ och grupp.

Med hjälp av videointervjuerna sållades ett första urval som sedan parkens arbetsledare tog del av för ytterligare granskning. Tillsammans kunde således rekryteringsansvarig och arbetsledare börja bygga arbetslagen snabbare och vid efterföljande gruppintervju endast göra mindre justeringar.

– Vi kan ta avgörande beslut tidigare i rekryteringsprocessen idag och får ut så mycket mer av videoansökningarna vad gäller både personkännedom och att få ihop en bra gruppdynamik, jämfört med bara cv och brev.

 

Förändring behöver tillvänjning och tålamod

Att gå från gammalt till nytt kräver tillvänjning och tålamod. Hos Camilla Delac och rekryteringsteamet fanns inga tvivel om att videointervjuerna skulle falla i dålig jord hos de sökande. – Tvärtom, vi var övertygade om att det skulle bli en win-win. Våra sommarjobbare skulle få söka jobb på bättre vilkor som passade dem, och vi skulle tjäna enormt med tid. Klart det var ovant i början att gå igenom videointervjuer, men vi vande oss alla snabbt och lärde oss se igenom intervjuerna. Det handlar om att lyssna och vara öppen för subtila signaler, istället för att dra slutsatser om det uppbara som nerviositet eller felsägningar, berättar Camilla

 kanifant-parken zoo.jpg

Bild från Parken Zoo.

Parken Zoo satsar digitalt! Det är inte bara jobbsöket som går via mobilen hos Parken Zoo. Sedan i somras har även digidjur flyttat in. Digidjur är ett virtuellt fantasidjur från framtiden. I kölvattnet av Pokemon Go och utvecklingen av AR (Augmented Reality) vill parken skapa nya spännande upplevelser för sina besökare.

Video - relevant sätt för ungdomar att söka jobb

I videointervjuerna ställdes olika typer av frågor, beroende på vilken typ av tjänst som söktes. Allt för att rekryteringsteamet direkt i en ansökan skulle kunna validera intressegrad, inställning och resonemang kring service och bemötande i parken. Djurvärdarna, fick en mer avancerad intervju med kompetensbaserade frågor där de bland annat fick ge prov på presentation – vilket själva arbetet som värd går ut på. Och som aktör fick du givetvis slå an en ton!

Intervjuerna spelades in av de sökande via den app Yobber tillhandahåller eller framför datorn. Till ansökan bifogades även dokument och de sökande fick även svara på ett antal urvalsfrågor, stängda ja- och nejfrågor, som till exempel hjälpte parken att skilja tidigare sommarjobbare från nya.

 Parken Zoo_Camilla Delac_blog.jpg

Camilla Delac, marknadschef på Parken Zoo AB i Eskilstuna

Resultatet: 70% återanställningar och 400 arbetstimmar

– Vi har sparat enormt mycket tid, närmare 400h, med hjälp av Yobber och videointervjuerna. Och nästa år kommer vi att spara ännu mer, eftersom vi lyckades så bra i år. Hela 70-80% önskar vi återanställa och de har fått vår guldbiljett. Återanställningar ger oss kontinuitet och är således en nyckelfaktor för oss. Helst vill vi ha alla tillbaka nästa år, avslutar Camilla hoppfullt.

 


Yobber_devices.png

wonderful-people-yobber.png 

Topics: Millenials, mobilt jobbsök, säsongsrekrytering