YOBBER BLOGG

”Det är attityden dumbom” – småföretagarnas matchningsproblem i ny undersökning

Posted by Brita Klingberg on 2016-nov-18 11:58:18
Find me on:

Det största tillväxthindret för svenska småföretag är varken konkurrens eller höga arbetsgivarkostnader. Det största hindret är att hitta rätt personer att anställa. Med 5 000 företagare som enkätdeltagare och djupintervjuer bekräftar Företagarnas Småföretagsbarometer för andra året i rad rekryteringsbehovet som största tillväxthindret.


  

”Svårast att finna var inte rätt utbildning, utan personer med rätt personliga egenskaper, som ansvarstagande, självgående, intresse för att arbeta, problemlösningsförmåga och noggrannhet. Många menade att de till och med hade svårt att hitta sökande som klarar de mest grundläggande kraven på arbetsmoral. Som att komma i tid, dyka upp på jobbet varje dag, jobba när de väl är där och hålla tempot uppe.”

Citat ur artikel i DN.

 

Rätt attityd och erfarenhet – en bristvara!

De tre främsta hindren för att anställa är:

  • Svårigheterna att hitta rätt erfarenhet
  • Svårigheterna att rätt personliga egenskaper
  • Kostnaden för att ha anställda

Störst är rekryteringsbehovet i tillverkningsindustrin och byggindustrin där strax över hälften av företagen anger att de har behov av ny personal. Men efterfrågan är också relativt stor på personer utan någon som helst arbetslivserfarenhet, inte minst inom handeln och besöksnäringen.

När företagarna får ange vilka förmågor, erfarenheter och utbildningar som är både viktiga och svåra att finna vid en rekrytering, hamnar egenskaperna i fokus. Det som främst efterfrågas är personer som är ansvarstagande, självgående och har rätt attityd.

Resultatet av undersökningen bekräftar också de uppgifter som Svenskt Näringsliv rapporterat tidigare i sin Rekryteringsenkät om en förändrad arbetsmarknad och nya krav på kompetens. Även där rankas personliga egenskaper högre än formell utbildning, eftersom de personliga egenskaperna och förmågorna är avgörande för om en individ kan utföra arbetsuppgifter eller är lämplig för vissa yrken.

 

Bedömning av icke-kognitiva färdigheter efterfrågas

I sin kommentar till rapporten uttrycker Företagarnas vd, Günther Mårder, att skolan borde ta de icke-kognitiva färdigheterna på större allvar. Eftersom unga som söker jobb inte verkar vara medvetna om vilka krav som ställs i arbetslivet. Men ser man till själva rekryteringsprocessen saknar även den stöd för icke-kognitiva färdigheter. Möjligheten för att bedöma individers attityd, beteende och socialt-emotionella förmågor kommer sent i den traditionella rekryteringsprocessen om formella uppgifter får styra urvalet.

 

"I ett stort företag kan en enskild anställd fungera som en liten kugge i ett stort maskineri. På ett litet företag krävs att alla är beredda att hugga i, även när vissa arbetsuppgifter upplevs som tunga eller tråkiga", säger Günther Mårder.

Ur "Rätt attityd avgörande för rekryteringar", Företagarna.

 

Ungdomar och nysvenskar - särskilda rekryteringsutmaningar för servicebranscher

Skyhöga ansökningsvolymer eller extremt låga vid bristyrken plågar företagare inom serviceintensiva branscher. Personalomsättningen är därtill ofta hög i åldrarna 17-25 och i många fall säsongbetonad. Företag inom besöksnäring och detaljhandel upplever verktyg och system för rekrytering som trubbiga och processen i sig som lång och svår att förutsäga. Det företagen söker är ansvarstagande, pålitliga och serviceinriktade medarbetare, men med verktyg som cv och brev blir jakten på rätt person med rätt egenskaper svår. Särskilt när ungdomar, nya svenskar och sökande från andra branscher vill hitta en väg in men saknar erfarenhet.

 

Lästips: Så hittar ICA Maxi Häggvik årets sommarjobbare


 

En omvänd rekryteringsprocess del av lösning på problemet

När kravspecifikationen för en tjänst gör anspråk på personliga egenskaper och lämplighet för tjänst framför formell utbildning eller erfarenhet, bör urvalsprocessen se annorlunda ut. Detta för att ge förutsättningar till matchning mellan en arbetsgivare och en jobbsökare som saknar formella krav. Att därför börja med att just matcha icke-kognitiva färdigheter blir lyckosamt för småföretagare som dessutom rekryterar utifrån sin erfarenhet av människor och den bransch de verkar i. En omvänd rekryteringsprocess där intervjun får komma först är en lösning som visat mycket goda resultat för exempelvis många handlare inom ICA och restaurangägare runt om i Sverige.

 

Strukturerad videointervju som metod för urval

Genom att börja med en strukturerad videointervju kan företagaren få ett direkt prov på:

  • Attityd
  • Kunskap
  • Förmåga att lösa problem
  • Ambition och drivkraft
  • Framtida potential

En strukturerad videointervju som metod för urval möjliggör för företagaren att utvärdera samtliga sökanden och validera påståenden om språkkunskaper, sociala färdigheter, kreativitet och problemlösning, som i en traditionell rekryteringsprocess utläses från ett personligt brev eller utifrån självskattad information som ett test.

Validera exempelvis påståenden som:

”Jag är mycket motiverad till denna tjänst”

”Min engelska är mycket bra”

”Jag brinner för service”

”Jag är social och älskar människor”

 

Lästips: Söka jobb med video - intervju med Aaliyah, kassaledare på ICA Maxi

 

Ökad matchning är vinsten av en omvänd rekryteringsprocess

Företagare som använder en omvänd rekryteringsprocess med hjälp av Yobber och gör urval med strukturerade videointervjuer istället för cv och brev, rapporterar: högre kvalitet/ansökan, bättre matchning mellan sig och de sökande vad gäller attityd och inställning till jobbet samt att ett verktyg som Yobber möjliggör för butikschefer, driftchefer och personalansvariga en snabbstartad rekryteringsprocess. 

 

”Det positiva med videointervjuerna är att jag kan göra urval utifrån min erfarenhet av människor och många år i branschen. Den som passar för service hittar jag inte med ett cv, särskilt inte när så många ansökningar till oss kommer från ungdomar och nysvenskar.”

Jonny Johansson, driftchef Vigårda Vasagatan 14.

 

På Yobber vill vi ligga i framkant vad gäller de serviceintensiva branschernas behov av personalrekrytering. Läs mer om nya generationer på arbetsmarknaden och hur det skiljer sig från äldre: Nästa generation att anställa. Eller inspireras av nya rekryteringsstrategier hos europeiska hotellkedjor: Den nya strategin. Eller varför inte ta reda på mer om våra kunders erfarenheter av en omvänd rekryteringsprocess: ICA och videorekrytering. 

Topics: matchning, Företagarna, ungdomar